EPRS on Rahvusvahelise Plastika- Rekonstruktiiv- ja Esteetilise Kirurgia Assotsiatsiooni (IPRAS), Euroopa Plastika-ja Rekonstruktiiv- ja Esteetilise Kirurgia Assotsiatsiooni EPRAS ja Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni (EKA) liige.
Loe edasi

EPRS

Eesti Plastika -ja Rekonstruktiivkirurgia Seltsi eesmärgiks on plastika- ja rekonstruktiivkirurgiaalase tegevuse korrastamine Eesti Vabariigis, antud kirurgiaharu vastavusse viimine kehtivate Euroopa standarditega. Plastikakirurgide teadmistetaseme täiendamine, kontrollimine, teadustöö arendamine ja koordineerimine ning plastikakirurgide omavahelise suhtlemise ja koostöö edendamine. Koosolekute, seminaride, konverentside jm. teaduslike ja populaarteaduslike ürituste korraldamine.

Vastavalt võimalustele on Seltsi eesmärgiks heategevuslik plastika- ja rekonstruktiivkirurgiaga seotud teadustegevuse ning tervishoiu toetamine avalikes huvides.