Missioon

Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts  on loodud Tallinnas 15. septembril 2000 a. EPRS on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse  Tallinna Linnakohtu registriosakonnas  03.10.2000 a. registrikood 80133382.

Seltsi ametlik aadress on Pärnu mnt.104 Taastava  Kirurgia  Kliinik.

Seltsi eesmärgiks on plastika- ja rekonstruktiivkirurgia alase tegevuse korrastamine Eesti Vabariigis, antud kirurgiaharu vastavusse viimine kehtivate Euroopa standarditega. Plastikakirurgide teadmistetaseme täiendamine, kontrollimine, teadustöö arendamine ja koordineerimine ning plastikakirurgide omavahelise suhtlemise ja koostöö edendamine. Koosolekute, seminaride, konverentside jm. teaduslike ja populaarteaduslike ürituste korraldamine.

Vastavalt võimalustele on Seltsi eesmärgiks heategevuslik plastika- ja rekonstruktiivkirurgiaga seotud teadustegevuse ning tervishoiu toetamine avalikes huvides.

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts on Rahvusvahelise Plastika- Rekonstruktiiv- ja Esteetilise Kirurgia Assotsiatsiooni ( IPRAS) ja eesti Kirurgide Assotsiatsiooni (EKA )liige.