Sümboolika

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts on oma  “logoks” valinud meritähe. Meritäht on looduses üks vähestest organismidest, kes suudab oma vigastused ja defektid täielikult taastada. Seda ju taotlebki plastikakirurgia.

 Tänapäevase meditsiini üheks tähtsamaks arengusuunaks on regeneratsiooni-protsesside uurimine ja juhtimine.  Plastikakirurgia on selles valdkonnas kindlasti esirinnas.