Valdkonnad

Tulenevalt kohalikest traditsioonidest  jaguneb Eestis plastika- ja rekonstruktiivkirurgia viieks valdkonnaks:

  • Rekonstruktiiv e. taastav kirurgia
  • Põletuse ägedafaasi kirurgia
  • Kaasasündinud deformatsioonide kirurgia
  • Käekirurgia
  • Esteetiline kirurgia

Omaette erialaks on kujunenud plastikakirurgiast väljakasvanud näo- ja lõualuudekirurgia või laiemas mõistes pea ja kaelakirurgia. Osades riikides on omaette erialaks kujunenud ka käekirurgia.

Plastikakirugia on tänapäeval seotud suuremal või väiksemal määral praktiliselt kõikide kirurgiliste erialadega. Eriti tihe seos on plastikakirurgial ortopeedia, veresoontekirurgia, üldkirurgia ja lastekirurgiaga.         

 Käekirurgai on spetsiifiline kirurgia haru, mis tegeleb käe omandatud ja kaasasündinud vormiliste ja funktsionaalsete puuduste korrigeerimisega kasutades selleks mikrokirurgilist meetodit koos mini-implantaatidega (liiges proteesid,  osteosünteesi meetodid ja matriaalid)  ning säästva invasiivsusega kirurgilist ravimeetodit. Oma olemuselt on käekirurgia nn multidistsiplinaarne kirurgiline eriala, mis hõlmab plastiakirurgia, ortopeedia aga ka veresoonte- ja neurokirurgia erialade baasteadmisi ja ravimeetodeid.

Plastikakirurgia ja esteetikakirurgia ei ole sünonüümid. Esteetikakirurgia on plastikairurgia osa.